Les consonants j, g intervocàliques

<j>, <g> intervocàliques

La <g> i la <j> són africades en valencià i fricatives a la resta de parlars. En mallorquí, però, aquestes grafies es poden pronunciar com a africades o com a fricatives, com passa en les paraules rajada, roja, llegir...

Paraules que presenten aquests fenomens:

abadejo

afegir

ajaure

ajeure

ajuda

autoexigent

Bruges

cardiologia

col·legi

cònjuge

corregir

enveja

francogermànic

fregir

il·lògic

laringologia

legítim

llegir

llegítima

llegiu

lleuger

lògic

lògica

maharajà

major

majordom

majordoma

majúscul

majúscula

mànager

meteorologia

mudèjar

neologia

nitrogen

pagès

pagesa

pellroja

quadragèsim

segell

segells

simultaniejar

tecnologia

teledirigit

trajecte

trajectòria

transigir

vaja

vertigen

vigèsim

vigilar


Més informació:
  • Les consonants j, g inicials i postconsonàntiques
  • Les consonants j, g sempre sonores