mudèjar

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • e tancada en occidental i oberta en oriental
  • Les consonants j, g intervocàliques
  • La consonant r en paraules planes