teledirigit

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Cultismes amb e àtona
  • Les consonants j, g intervocàliques