col·legi

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Sense reducció vocàlica en occidental (o), amb reducció vocàlica en oriental (u)
  • La consonant l·l
  • Les consonants j, g intervocàliques