La consonant n

<n>

Cal marcar les nasals amb claredat. Es diuen amb ena, evitant l’elisió, mots com hivern, institut, transbord. També cal evitar, en registres formals, l’elisió d’una ena en les paraules que s’escriuen amb dues, com ara Anna, innocent o trienni.

Paraules que presenten aquests fenomens:

annex

annexionar

cànnabis

carn

carns

connectar

connector

connexió

consternar

constipar-se

constipat

constitució

constituent

construir

conte

decenni

diürn

diürns

govern

governs

henna

hivern

hiverns

hosanna

innocència

innocent

innocentada

innocu

innòcua

institucionalitzar

institut

maniquins

mannà

migjorn

mil·lenni

modern

moderns

ningú

nínxol

nocturn

nocturns

orangutan

panna

perenne

quadern

quaderns

quadrienni

quinquenni

retorn

retorns

sexenni

suborn

suborns

Susanna

torn

torns

transalpí

transatlàntic

transbord

transcendent

transfusió

transoceànic

transparent

transport

transsexual

transsiberià

transvasament

trastorn

trastorns

trienni

unicorn

unicorne

unicorns


Més informació:
  • La consonant m


    Consonants nasals. Assimilacions

    S’assimila la <n> davant de <p>, <v>, <b> i per això sona m: bemparlar, bemvinguda, Istambul... També s’han de tenir en compte altres assimilacions de nasals, que són estàndard: tanmateix > tammateix, confort > comfort...

    Paraules que presenten aquests fenomens:


    Més informació:
  • La consonant m