cànnabis

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: La paraula cànnabis és esdrúixola.

Consulteu també:

  • La consonant n