transbord

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant n
  • La consonant s postconsonàntica
  • o tancada arreu