innocència

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant n
  • Accentuació de mots acabats en ia en rossellonès i mallorquí