benparlar

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Prefix ben
  • La consonant n
  • La consonant r final en infinitius