transsexual

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant n
  • Cultismes amb e àtona
  • La consonant l