transport

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant n
  • o oberta arreu
  • Els grups rt, rd, st i plurals