quadrienni

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: la forma 'quatrienni' és incorrecta.

Consulteu també:

  • e oberta arreu
  • La consonant n