La consonant l

Consonants laterals. Marcatge

La <l> té ressonància velar, que se sent més a fi de mot (futbol), davant de consonant labial (alba) o velar (alga), darrere de consonant (clar) i darrere de a, o, u (pala, bola, recular); cal, doncs, reflectir aquesta pronúncia velaritzada, d’acord amb l’hàbit articulatori propi i sense caure en realitzacions afectades. D’altra banda, cal marcar la <l>  amb claredat, d’acord amb la grafia fixada: no *aubergínia sinó albergínia, no *llògic sinó lògic, no *plano sinó plànol, no *juriol sinó juliol.

Paraules que presenten aquests fenomens:

actual

albercoc

albergínia

alcohol

alcoholèmia

alcohòlic

alcohòlica

alfàbrega

alfals

almirall

altre

dèbil

el

estalviar

fàcil

faldilla

fillol

futbol

gasela

geòleg

geòloga

geologia

gla

glosa

glossa

gluten

gol

golf

góndola

Gósol

greal

il·legal

inclòs

infinitesimal

inflació

interval

juliol

l'una

la

la una

labiodental

liberal

lliberal

llombrígol

mal

melmelada

mil

milió

nasal

Nepal

nínxol

núvol

obstacle

odontologia

oncologia

oral

oval

pal

palaia

palès

palesa

palmarès

palmell

pantaló

pelegrí

pelegrina

penal

pèsol

píxel

plantofa

planxa

platja

plausible

plet

ploma

ploure

poliglot

poliglota

polonès

polonesa

pólvora

popular

preescolar

preestablir

prenatal

procònsol

projectil

prole

psalm

pueril

puntualitzar

qualsevol

qualssevol

queixal

ràpel

real

recolzar

regla

regle

rèptil

resoldre

resolt

resolta

resolució

rètol

revelar

revolta

revoltó

rímel

rubèola

salconduit

Sales

salmonel·losi

salobre

salsitxa

salvatge

secular

semifinal

semisalvatge

setmanal

sexologia

singular

solar

solc

Soldevila

somnàmbul

suflé

suprarenal

tel

tèrbol (térbol)

terratrèmol

tèxtil

transalpí

transsexual

trencalòs

trèvol (trévol)

túnel

ullal

vosaltres

zel


Més informació:
 • El ieisme
 • La iodització
 • La consonant l·l


  Consonants laterals. Palatalitzacions

  Cal marcar la ela amb claredat, d’acord amb la grafia fixada: s’ha de dir lògic i no llògic, lingüística i no llingüística, literatura i no lliteratura, religió i no relligió. La palatalització de la ela, que és molt antiga en català, no afecta els cultismes: no hem de dir llunar sinó lunar, no llacti sinó lacti... Sí que són correctes, tanmateix, les pronunciacions liberal i lliberal, així com coral i corall i legítima (com a adjectiu) i llegítima (com a nom).

  Paraules que presenten aquests fenomens:


  Més informació:
 • El ieisme
 • La iodització
 • La consonant l·l