alcoholèmia

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: Cal marcar amb claredat les síl·labes del mot primitiu: al-co-hol.

Consulteu també:

  • La consonant l
  • Sense reducció vocàlica en occidental (o), amb reducció vocàlica en oriental (u)
  • e oberta arreu
  • i + vocal (diftong)
  • Sense reducció vocàlica en occidental (a), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)
  • Accentuació de mots acabats en ia en rossellonès i mallorquí