la una

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: Quan indica l'hora, aquesta seqüència no s'apostrofa.

Consulteu també:

  • La consonant l