liberalitzar

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant l
  • El grup tz en el sufix itzar
  • La consonant r final en infinitius