palmarès

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: en valencià, també s'escriu palmarés

Consulteu també:

  • Sense reducció vocàlica en occidental (a), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)
  • La consonant l
  • e tancada en occidental i oberta en oriental