e tancada en occidental i oberta en...

La <e> es diu tancada en occidental i oberta en oriental

La <e> en posició tònica pot representar diversos sons: e tancada (gest), e oberta (mel) i vocal neutra (cadena, dit per un mallorquí). La major part del lèxic presenta una distribució homogènia en tot el domini lingüístic, si bé amb una casuística especial. En aquest cas, la <e> es diu tancada en occidental i oberta en oriental.

Paraules que presenten aquests fenomens:

abadejo

aquell

aquella

aquest

aquesta

Arquimedes

assemblea

atleta

batejos

canapè

castrense

cèlebre

cèrcol

cimera

comitè

comprendre

condemna

consell

creure

disseny

eco

Ègara

èmfasi

ènema

enxaneta

estèreo

euro

exconseller

exdirector

exentrenador

exministre

expresident

exsecretari

extradició

extradir

extraordinari

extraordinària

extraterrestre

extraterritorial

extreure

exvot

flegma

gec

gen

gentilesa

grandesa

henna

hipèrbole

immens

immensa

indemne

interès

interessos

irlandès

irlandesa

llogaret

llogarret

magatzem

magdalena

maionesa

Matusalem

merèixer

mesa

mesocarp

metro

minuet

mudèjar

Natzaret

neula

obès

obesa

oboè

obscè

obscena

omega

onomatopeia

onomatopeic

palmarès

pamflet

pell

percebre

perfet

perfeta

perquè

peso (nom)

pèsol

primavera

quadrimestre

rapè

regalèssia

regla

regle

regne

retransmetre

roureda

sabent

saber

setze

seure

suec

suèter

tema

teorema

tèrbol (térbol)

tiquet

torpede

treure

trèvol (trévol)

trinquet

tupè (tupé)

Unesco

vèncer (véncer)

verema

vermell

ves

videoteca

web

xalet

xarrameca

xemeneia

xiclet

zenc


Més informació:
  • Cultismes amb e tònica en paraules acabades en ecte, epta, epte
  • Cultismes amb e tònica en paraules acabades en edre, ense, teca i rema
  • Diferències en la distribució d'os obertes i tancades
  • e oberta arreu
  • e tancada arreu
  • e tancada en occidental, oberta en central i en rossellonès i amb vocal neutra en mallorquí
  • Prefix ben