exentrenador

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: No s'ha de pronunciar exentrenaor.

Consulteu també:

  • e tancada en occidental i oberta en oriental
  • La consonant x de grups diferents de (h)ex, inex, gz
  • em, en
  • La consonant r en paraules agudes