magdalena

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: Cal pronunciar la g i no pas elidir-la.

Consulteu també:

  • e tancada en occidental i oberta en oriental
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)