Ègara

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: La paraula Ègara és esdrúixola.

Consulteu també:

  • e tancada en occidental i oberta en oriental
  • Sense reducció vocàlica en occidental (a), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)
  • Accentuació de topònims i antropònims