e tancada arreu

La <e> es diu tancada arreu

La <e> en posició tònica pot representar diversos sons: e tancada (gest), e oberta (mel) i vocal neutra (cadena, dit per un mallorquí). La major part del lèxic presenta una distribució homogènia en tot el domini lingüístic, si bé amb una casuística especial. En aquest cas, la <e> es diu tancada arreu.

Paraules que presenten aquests fenomens:

abstret

accent

addenda

aigüera

atmosfera

augment

autoexigent

autosuficient

bidell

bixest

caent

caient

canyella

ceptre

cervell

cervells

cervesa

cérvol

cérvola

claqué

clixé

coeficient

completament

concebre

consomé

constituent

contraproduent

contribuent

creent

creient

decent

dent

desfasament

després

dient

diferent

disset (dèsset)

dissident

duent

Efe

ell

ella

entre

entreacte

entrecuix

entrellum

entremaliat

entreobrir

entrepà

entresòl

entreveure

escletxa

esfera

essent

ésser (nom)

ésser (verb)

est

estendre

estrangera

estrella

excel·lent

exemple

exempt

expresident

èxtasi

extraterrestre

feble

feix

fent-ho

fetge

finançament

financer

fluorescent

gent

gents

graella

herba

idea

innocent

intel·ligent

Lés

malbé

martell

menyspreable

més

metre

mitjancer

naixent

necesser

nespra

nét

néta

nord-est

nord-oest

oest

omnipresent

orquestra

ouera

paella

palmell

pandero

perenne

petrolier

petroliera

pinzell

pitxer

plet

poeta

premsa

present

president

presidenta

pressa

problema

progressos

puré

quinqué

ramell

ravenell

reg

regrés

reig

rés

revessos

rosec

segell

segells

segle

seient

semicercle

sent

ser (nom)

ser (verb)

serp

setembre

setge

sever

sistema

sotstinent

succés

sud-est

sud-oest

suflé

temps

Ter

terme

Térmens

termos

test

til·ler

transcendent

transparent

transvasament

tretze

tse-tse

txec

txeca

urgent

urgents

valent

valents

veent

veient

vent

vents

ximpanzé

xiprer

zebra


Més informació:
  • Cultismes amb e tònica en paraules acabades en ecte, epta, epte
  • Cultismes amb e tònica en paraules acabades en edre, ense, teca i rema
  • Diferències en la distribució d'os obertes i tancades
  • e oberta arreu
  • e tancada en occidental i oberta en oriental
  • e tancada en occidental, oberta en central i en rossellonès i amb vocal neutra en mallorquí
  • Prefix ben