Ter

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • e tancada arreu
  • La consonant r en topònims aguts