nord-oest

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • o oberta arreu
  • Els grups rt, rd, st i plurals
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (o), amb reducciķ vocālica en oriental (u)
  • e tancada arreu