ouera

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: no és correcta la forma 'overa'

Consulteu també:

  • e tancada arreu
  • Sense reducció vocàlica en occidental (a), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)