pandero

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • e tancada arreu
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (o), amb reducciķ vocālica en oriental (u)