til·ler

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant l·l
  • e tancada arreu
  • La consonant r en paraules agudes