sud-est

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: La sona [t].

Consulteu també:

  • e tancada arreu
  • Els grups rt, rd, st i plurals