La consonant l·l

Consonants laterals. Ela geminada

La <l·l> reflecteix una pronunciació que hauria de ser sempre geminada, doble, en un registre formal. Tanmateix, els mitjans de comunicació no pronuncien geminat, aquest so, sinó simple en els “termes més desgastats, tal com es fa espontàniament”. Els “termes més desgastats” serien col·legi, pel·lícula, til·la... i els “menys desgastats” serien els cultismes més tècnics, com ara al·luvió, constel·lació, medul·lar... 

Paraules que presenten aquests fenomens:

al·legar

al·lot

al·ludir

al·luvió

anul·lar

Brussel·les

cal·ligrafia

cel·la

cèl·lula

circumval·lació

clorofil·la

col·laborar

col·lapse

col·lecció

col·lectiu

col·legi

col·lisió

cristal·lí

decasíl·lab

el·lipsi

estel·lar

excel·lent

Gal·les

gal·licisme

goril·la

il·legal

il·lès

il·lesa

il·lògic

il·lògica

il·luminació

il·lustració

il·lustre

intel·ligent

medul·la

medul·lar

metàl·lic

metàl·lica

mil·lenari

mil·lenni

mil·lèsim

mil·ligram

monosíl·lab

monosíl·laba

mortadel·la

novel·la

pàl·lida

papil·la

pel·lícula

pol·len

pol·lució

pusil·lànime

putxinel·li

ral·li

rebel·lar-se

rebel·lia

rebel·lió

recol·lectar

salmonel·losi

satèl·lit

sibil·la

til·la

til·ler

tranquil·litat

vacil·lar

vil·la

xarel·lo


Més informació:
  • El ieisme
  • La iodització
  • La consonant l