mil·lèsim

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant l·l
  • e oberta arreu
  • La consonant s intervocàlica sonora, i la consonant z inicial, intervocàlica i postconsonàntica