medulˇla

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: La paraula medulˇla és plana.

Consulteu també:

  • Sense reducciķ vocālica en occidental (e), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)
  • La consonant lˇl
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)
  • Accentuaciķ de cultismes