cèl·lula

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • e oberta arreu
  • La consonant l·l
  • Sense reducció vocàlica en occidental (a), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)