La consonant d final

Oclusives finals

En el cas de les oclusives darrere de nasal (font, llamp, sang...) i de t o d darrere de l (malalt, molt...), és propi dels parlars valencians i baleàrics el manteniment d’aquestes consonants, mentre que n’és pròpia l’elisió en la resta de parlars catalans. En els plurals, les oclusives sonen només en valencià (fonts, llamps, malalts...).

Paraules que presenten aquests fenomens:

absolt

accent

alt

alts

augment

autoexigent

autosuficient

basalt

blanc

caent

caient

calb

camp

camps

catalanoparlant

cent

cinc

coeficient

completament

confirmand

confirmant

constituent

contraproduent

contribuent

cort

corts

covard

covards

creent

creient

Dant

decent

dent

desfasament

dient

diferent

dissident

duent

essent

excel·lent

expresident

exuberant

fang

finançament

fluorescent

font

Font-romeu

Font-rubí

fonts

fort

forts

franc

front

fronts

fulard

fulards

gegant

gent

gents

guant

guants

havent

innocent

jaent

jaient

kurd

kurds

manc

Montblanc

naixent

ociosament

omnipresent

Ontinyent

polivalent

precisament

preeminent

present

president

quant

rànquing

recent

sabent

sacrosant

sagnant

sang

santbernat

Santpedor

seent

seient

sent

sotstinent

succintament

suggeriment

tallant

tanc

televident

tenint

tomb

tombs

tractament

traient

transcendent

transeünt

transparent

transvasament

trasplantament

turment

urgent

urgents

valent

valents

veent

veient

venent

venint

vent

vents

vessant

vint

zàping

zenc

zinc


Més informació:
  • Els grups rt, rd, st i plurals