succintament

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • El grup cc
  • La consonant b final
  • La consonant t final
  • La consonant d final
  • La consonant g final
  • La consonant c final