Els grups rt, rd, st i plurals

<rt>, <rd>, <st> i plurals

S’ha de pronunciar amb claredat l’oclusiva final <t> o <d> darrere <r> i <s> (port, tard, trist...). També s’ha de pronunciar la <t> en el plural <sts> (trists). En els plurals <rts> i <rds> (ports, tards), sona la <t> només en valencià.

Paraules que presenten aquests fenomens:

acord

acords

aeroport

aquest

cohort

corb

curt

curts

dard

dimarts

disc

dissolt

est

exhaust

iogurt

kurd

mesocarp

mòlt

nord

nord-africà

nord-americà

nord-est

nord-oest

obert

port

post

postguerra

postmeridià

posts

posttònic

quist

rècord

rècords

ressort

sord

sordmut

sords

sort

sorts

sostremort

sud-est

sud-oest

tard

tast

tasts

test

tord

tords

tort

torts

transport

trist

trist(o)s

vast

verb

verd

verds

Xest


Més informació:
  • La consonant b final
  • La consonant t final