trist(o)s

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Els grups rt, rd, st i plurals