Xest

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant x inicial i postconsonàntica
  • Respecte per la pronúncia no local dels topònims amb o tònica
  • Els grups rt, rd, st i plurals