e tancada en occidental, oberta en ...

La <e> es diu tancada en occidental, oberta en central i en rossellonès, i amb vocal neutra en mallorquí

La <e> en posició tònica pot representar diversos sons: e tancada (gest), e oberta (mel) i vocal neutra (cadena, dit per un mallorquí). La major part del lèxic presenta una distribució homogènia en tot el domini lingüístic, si bé amb una casuística especial. En aquest cas, la <e> es diu tancada en occidental, oberta en central i en rossellonès, i amb vocal neutra en mallorquí.

Paraules que presenten aquests fenomens:

abadessa

abella

acidesa

aixeta

alcaldessa

anglès

aprendre

arbreda

baronessa

bellesa

benentès

bes

bestiesa

bullabessa

burgès

cabell

cadell

cadena

canell

casset

ceba

cella

certesa

circumferència

comtessa

contrapès

cortès

cromosfera

danès

danesa

decebre

deixadesa

dependre

despresa

destresa

diablessa

dieta

duquessa

duresa

encès

encesa

entreveure

enveja

escocès

escocesa

espès

espessa

esquena

estès

estesa

estrès

etcètera

exconseller

fe

finlandès

fluïdesa

fortalesa

francès

francesa

fressa

ganivet

holandès

holandesa

honradesa

hostessa

il·lès

il·lesa

incertesa

invalidesa

jutgessa

lucidesa

malentès

marquès

marquesa

metgessa

moqueta

ofrena

orella

orenga

ovella

pagès

pagesa

palès

palesa

parer

parpelleig

pobresa

poetessa

polonès

polonesa

portaveu

portuguès

portuguesa

potser

prendre

presa

preveure

princesa

progrés

promesa

proxeneta

què

rapidesa

raqueta

re

recent

refresc

refrescs

reialesa

safareig

saviesa

sencer

Soler

somieig

sommelier

sondeig

sondejos

sordesa

sorprendre

tendresa

tigressa

timidesa

tireta

tres

validesa

vampiressa

vellesa

vendre

veure

vinyeta

xafardeig

xerès

xinès

xinesa

xiquet

xiqueta

xiulet

zen


Més informació:
  • Cultismes amb e tònica en paraules acabades en ecte, epta, epte
  • Cultismes amb e tònica en paraules acabades en edre, ense, teca i rema
  • Diferències en la distribució d'os obertes i tancades
  • e oberta arreu
  • e tancada arreu
  • e tancada en occidental i oberta en oriental
  • Prefix ben