xafardeig

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant x inicial i postconsonàntica
  • e tancada en occidental, oberta en central i en rossellonès i amb vocal neutra en mallorquí
  • ig