ovella

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • o inicial
  • La consonant b
  • La consonant v
  • e tancada en occidental, oberta en central i en rossellonès i amb vocal neutra en mallorquí
  • La iodització