La consonant r en paraules planes

<r> paraules planes

Sona sempre la erra final de paraules planes que són cultismes (búnquer, càncer) i no hauria de sonar en topònims, també plans, que s’escriuen amb <r> (Àger, Sóller).

Paraules que presenten aquests fenomens:

búnquer

càncer

caràcter

claudàtor

escúter

ésser (nom)

ésser (verb)

helicòpter

làser

líder

llàtzer

mudèjar

pòquer

pòster

pròcer

quàsar

Sóller

suèter

tòner

tràiler

vàter

xàrter

xòfer

zèfir


Més informació:
  • La consonant r en topònims aguts
  • La consonant r en paraules agudes
  • La consonant r final en infinitius