caràcter

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • El grup cc
  • Cultismes amb e àtona
  • La consonant r en paraules planes