El grup tz en el sufix itzar

Consonants fricatives alveolars. Polimorfisme

L’infix <itz> es pronuncia africat i sonor en rossellončs, mallorquí, catalā central i nord-occidental: sona la <t> com una d, i la zeta és sonora: caracteritzar, protagonitzar, realitzar... Perō en valenciā aquest mateix infix se sent fricatiu i sonor, és a dir, sense <t> i amb la essa de casa. Aquesta pronunciaciķ també és estāndard: caracterizar, protagonizar, realizar...

Paraules que presenten aquests fenomens:

civilitzar

dinamitzar

emfasitzar

emfatitzar

estandarditzar

impermeabilitzar

indemnitzar

industrialitzar

insensibilitzar

institucionalitzar

ionitzaciķ

ionitzar

laīcitzaciķ

laīcitzar

legalitzar

liberalitzar

magatzem

memoritzar

mentalitzar

neutralitzar

normalitzaciķ

normalitzar

obstaculitzar

oficialitzar

organitzaciķ

organitzar

personalitzar

protagonitzar

puntualitzar

realitzaciķ

realitzar

relativitzar

reorganitzar

ridiculitzar

sensibilitzar

senyalitzar

sintetitzar

urbanitzar

utilitzar

visualitzar

vulgaritzar


Més informaciķ:
  • La consonant s intervocālica sonora, i la consonant z inicial, intervocālica i postconsonāntica