civilitzar

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant b
  • La consonant v
  • El grup tz en el sufix itzar
  • La consonant r final en infinitius