obstaculitzar

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: cal pronunciar la 'b', com una 'p', i evitar-ne l'elisió.

Consulteu també:

  • El grup tz en el sufix itzar
  • La consonant r final en infinitius