La consonant r en topònims aguts

<r> en topònims aguts

No ha de sonar la <r> final en topònims aguts com Begur i Segur, d’acord amb el respecte per la pronúncia local. Aquesta <r> només sona en valencià.

Paraules que presenten aquests fenomens:

Balears

Begur

Bellver

Freser

Llinars

Manacor

Segur

Ter


Més informació:
  • La consonant r en paraules agudes
  • La consonant r en paraules planes
  • La consonant r final en infinitius