Manacor

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Respecte per la pronúncia no local dels topònims amb o tònica
  • La consonant r en topònims aguts