Segur

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Topònims i antropònims amb e àtona
  • La consonant r en topònims aguts