La consonant m

<m>

Cal marcar les nasals amb claredat. Es diuen amb ema mots com Istanbul, impremta, premsa... També cal evitar, en registres formals, l’elisió d’una ema en les paraules que s’escriuen amb dues, com ara gamma.

Paraules que presenten aquests fenomens:

amnèsia

circumscripció

circumscriure

circumstància

comptar

compte

comtal

comte

comtessa

condemna

desemmotllar (desemmotlar)

embús

embussos

embut

èmfasi

emfasitzar

emfatitzar

emmotllar (emmotlar)

emplenar

empremta

exempt

exempta

gamma

immens

immensa

immiscir-se

immoral

immortalitzar

immune

immunitzar

impremta

indemne

indemnitzar

llombrígol

mambo

Matusalem

mediambiental

pamflet

peremptori

peremptòria

premsa

presumpció

presumpta

presumpte

primmirada

primmirat

prompte

reimpressió

simposi

símptoma

sommelier

somnàmbul

somriure

summa

summe

súmmum

també

temps

temptar

temptativa

tendrum

triomf

unflar


Més informació:
  • La consonant n