unflar

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: Són correctes les formes unflar i inflar.

Consulteu també:

  • La consonant m
  • La consonant r final en infinitius